Fjordhesten Bornholm

Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 2021

Onsdag d. 16 – 3 – 2022 19:00

I rytterstuen i NBKR,

Mæbyvej 1, Mæby, 3700 Rønne

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, med følgende dagsorden:

Punkt 1: Valg af dirigent

Punkt 2: Valg af 2 stemmetællere

Punkt 3: Bestyrelsens beretning v/ formanden

Punkt 4: Regnskab v/ kassereren

Punkt 5: Indkomne forslag (skal være formanden i hænde d. 2-3-2022)

Punkt 6: Valg af bestyrelse, på valg er:

Lotte Holm Petersen (modtager genvalg)

Majken Børner (modtager genvalg)

Randi Madsen (modtager genvalg)

Bestyrelsessuppleant Laila Womb

Revisor Bente Finne

Revisorsuppleant Sanne Brandt Rosenlund Maegaard

Fanebærer Majken Børner

Fanevagt Heike Pedersen

Aktivitetsudvalg Maiken Børner

Alice Sommer

Randi Madsen

Punkt 7: Aktivitetsplan 2022

Punkt 8: Eventuelt

Hingst & fremtiden

Kåring 2022

I år efter generalforsamlingen har foreningen inviteret Dyrlæge Fleming Koefoed til at fortælle os om CEM & inseminering af hopper. Herunder er foreningen vært med kaffe / the & kage.

Spar Portoen betal dit kontingent denne dag:

Enkelt medlem: 200,-kr

Par 300,-kr

Pensionist & junior 125,-kr

Med venlig hilsen og på gensyn d. 16-3-2022

Bestyrelsen Fjordhesten Bornholm

Ons dag  d.  16  –  6  – 20 2 1

19 :0 0

Ved  BKS’s

skur på strøbybanen ,

Strøbyvej 1 Åkirkeby

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, med følgende dagsorden:

Punkt 1: Valg af dirigent

Punkt 2: Valg af 2 stemmetællere

Punkt 3: Bestyrelsens beretning v/ formanden

Punkt 4: Regnskab v/ kassereren

Punkt 5: Indkomne forslag (skal være formanden i hænde d.  2 - 6 -20 2 1 )

Punkt 6: Valg af bestyrelse, på valg er:

Jan Pedersen ( modtager

genvalg)

Lara Fick (modtager genvalg)

Bestyrelsessuppleant Laila  Womb

Revisor Anette Andersen

R evisorsuppleant  Eigil Jensen

Fanebærer Majken Børner

Fanevagt Heike Pedersen

Aktivitets udvalg Maiken Børner

Alice Sommer

Randi Madsen

Bladredaktør Sabrina Holm Sørensen

Punkt 7: Aktivitetsplan 20 2 1

Punkt 8: Eventuelt

I år vil foreningen være vært med kaffe / the & kage. 

Spar Portoen betal dit kontingent denne dag: 

Enkelt medlem: 200,-kr

Par          300,-kr

Pensionist & junior 125,-kr

Med venlig hils en og på gensyn d.  16 - 6 -20 2 1

Bestyrelsen Fjordhesten Bornholm

Regnskab 2019

Generalforsamling

...................................................

Referat af Fjordhesten Bornholms Generalforsamling af holdt d. 26 – 2 – 2019 

Punkt 1: Valg af dirigent = Jesper Madsen

Punkt 2: Valg af 2 stemmetællere = Anette + Bente

Punkt 3: Bestyrelsens beretning v/ formanden = se beretningen under fanen.

Punkt 4: Regnskab v/ kassereren = Godkendt med overskud

Punkt 5: Indkomne forslag (skal være formanden i hænde d.12-2-2019) = Ingen

Punkt 6: Valg af bestyrelse, på valg er:

Arne Sommer (modtager ikke genvalg) = Lara Fick blev valgt til Bestyrelsen

Jan Pedersen (modtager genvalg) = Genvalgt

Bestyrelsessuppleant Laila Koefoed = Genvalgt

Revisor Anette AndersenGenvalgt

Revisorsuppleant Eigil JensenGenvalgt

Fanebærer Majken BørnerGenvalgt

Fanevagt Heike PedersenGenvalgt

Aktivitetsudvalg:

Maiken BørnerGenvalgt

Sabrina Holm SørensenGenvalgt

Alice Sommer = Genvalgt

Randi Madsen Tilvalgt til aktivitetsudvalget 

Bladredaktør Sabrina Holm Sørensen = Genvalgt

Punkt 7: Aktivitetsplan 2019 = se opdateret plan 

Punkt 8: Eventuelt = Arne Sommer Takker af for sine 30 år på Formandsposten. Lover samtidig at han vil stå til rådighed med sine 30 års erfaring og viden....

____________________________________________________- 

 Fjordhesten Bornholm Afholdt Generalforsamling Tirsdag d. 20/2-18  

Jesper blev valgt til Dirigent

Stemmetællere blev Anette og Sabrina    

Bestyrelsens beretning v/Formanden Arne Sommer blev godkendt (se beretningen) 

Regnskab V/Kasseren Randi Madsen blev godkendt uden bemærkninger - der opfordres til at anvende foreningshingsten noget mere....

Indkomne forslag - der var ingen!!

Valg til Bestyrelsen - Alle genvalgt uden mod-kandidater!

         Lotte Holm Petersen

         Randi Madsen

         Maiken Børner     

         Bestyrelsessupl - Laila Kofoed          

Resten af posterne:  

         Revisor - Bente Finne

         Revisor spl - Eigil Jensen (nyvalgt)      

         Fanebærer - Maiken Børner

         Fanevagt - Heike Pedersen

         Aktivitetsudvalget

         Maiken Børner,

         Sabrina H. Sørensen     

         Alice Sommer

         Emma Holmegaard

         Bladredaktør - Sabrina Holm Sørensen

Aktivitetsplan 2018 (se Fanen) 

Evt. Randi fortalte om sin deltagelse i Fjordhesten Danmarks kurser i Fjordhestens ABC, hun har lige været afsted på Modul 1, skal på modul 2 i Marts. Et rigtig interessant kursus, der anbefales til foreningens medlemmer.... 

__________________________________________