Generalforsamling

Generalforsamling

       Onsdag d. 1/3-17 kl. 19.00 afholdt Fjordhesten Bornholm Generalforsamling

Punkt 1 / Valg af Dirigent:

          Jesper Madsen (takker for valget og erklærer generalforsamlingen lovlig indkaldt/varslet.)

Punkt 2 / Valg af 2 stemmetællere:

          Alice Sommer & Emma Holmegård.

Punkt 3 / Bestyrelsens beretning v/Formanden Arne Sommer.

          Beretningen er godkendt!

Punkt 4 / Regnskab V/Kasseren Randi Madsen.

  Godkendt uden kommentarer.

Punkt 5 / Indkomne forslag:

          Forslag til ændring af Foreningens vedtægter (v/bestyrelsen) -

Godkendt efter afstemning!     

        Kæphestens Fremtid -

Fortsætter, bliver fremover udsendt som PDF-fil via mail. 

Punkt 6 / Valg til Bestyrelsen

         Arne Sommer - genvalgt

         Jan Pedersen - genvalgt

         Bestyrelsessupl - Laila Kofoed - genvalgt     

  

 Revisor - Anette Andersen - genvalgt

 Revisor spl - Emma Holmegaard - genvalgt

  Fanebærer - Maiken Børner - genvalgt

 Fanevagt - Heike Pedersen - genvalgt

 Aktivitetsudvalget( tidligere køre- rideudvalg)

 Maiken Børner, Sabrina Holm Sørensen & Alice Sommer - genvalgt

Emma Holmegaard - Nyvalgt

 Bladredaktør - Sabrina Holm Sørensen - genvalgt

Punkt 7 / Aktivitetsplan 2017

 Der er lavet ny plan - se Aktivitetsplan.

Punkt 8 / Evt.

 Snak omkring manglende bedækninger til foreningshingsten....


__________________________________________


Torsdag d. 19 – 3 – 2015 19:30 afholdt Fjordhesten Bornholm Generalforsamling

I Fritidshuset i Østermarie     


Punkt 1:Valg af dirigent  - Jesper

 


Mindeord For Æresmedlem Svend Hansen.


Vi har mistet vores æresmedlem, d. 26 oktober døde Svend Hansen i en alder af 81 år, Svend blev valgt ind i bestyrelsen i 1963 ,tre år senere, i 66, blev han valgt til formand og det var til år 1988,Svend var også fodervært for foreningshingsten i adskillige år, desværre har jeg ikke fundet nogen nøjagtig dato, men det var ca. 25 år ,og det var dengang der var rigtig gang i avlen, personligt havde jeg et godt samarbejde med Svend, jeg købte min første fjordhoppe af Svend i 1959, en 2 års til en pris af 1100,- kr med et afslag i prisen på 100,-   Udover Fjordhesten som Svend brændte for, var han også en god foreningsmand for bla, husmandsforeningen og 4H  og til dyrskuerne mødte Svend altid op i nypudsede træsko og her ville han gerne være med over det hele.  Vore tanker går til  de efterladte.


ÆRE VÆRE SVENDs Minde. 


Punkt2: Valg af 2 stemmetællere - Sabrina & Emma

Punkt 3:Bestyrelsens beretning v/ formanden - se under fanen.

Punkt 4:Regnskab v/ kassereren - Godkendt uden kommentare

Punkt 5:Indkomne forslag (skal være formanden i hænde d.10-3) - Vedtægtsændring:

I paragraf 5 Står der:

Der vælges 1 fanebærer samt en fane vagt, samt en ridende fanebærer og en stedfortræder for den ridende fanebærer.

Forslag: der vælges en fanebærer og en fanevagt.

Bliver forslaget vedtaget , gælder det fra dags dato

Forslaget blev vedtagt!!

 

Punkt 6:Valg af bestyrelse:

 

Arne Sommer                            Genvalgt

Anette Andersen                        (modtage ikke genvalg)

   Jan Pedersen indgår i bestyrelsen

Bestyrelsessuppleant                Laila Kofoed                

Revisor                                     Anette Andersen

Revisorsuppleant                       Emme Holmegaard

Fanebærer                                 Maiken Børner

Fanevagt                                   Heike Pedersen

Køre/rideudvalg                        Maiken Børner

                                                 Sabrina Sørensen

                                                 Alice Sommer            

Bladredaktør                             Sabrina Holm Sørensen

 

Punkt 7:Aktivitetsplan 2015 - se fanen.

Punkt 8:Eventuelt.

 Opvisning ved hestens dag - kvadrilje med historie

Åben Stald - 11. April - se invitation.

Fjordhestestævne - der arbejdes videre på dette.