Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 2021

Ons dag  d.  16  –  6  – 20 2 1   19 :0 0

Ved  BKS’s   skur på strøbybanen ,

Strøbyvej 1 Åkirkeby

 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, med følgende dagsorden:

 

Punkt 1: Valg af dirigent

Punkt 2: Valg af 2 stemmetællere

Punkt 3: Bestyrelsens beretning v/ formanden

Punkt 4: Regnskab v/ kassereren

Punkt 5: Indkomne forslag (skal være formanden i hænde d.  2 - 6 -20 2 1 )

Punkt 6: Valg af bestyrelse, på valg er:

 

 

Jan Pedersen ( modtager   genvalg)

Lara Fick (modtager genvalg)

Bestyrelsessuppleant Laila  Womb

Revisor Anette Andersen

R evisorsuppleant  Eigil Jensen

Fanebærer Majken Børner

Fanevagt Heike Pedersen

Aktivitets udvalg Maiken Børner

Alice Sommer

Randi Madsen

Bladredaktør Sabrina Holm Sørensen

 

Punkt 7: Aktivitetsplan 20 2 1

Punkt 8: Eventuelt

 

I år vil foreningen være vært med kaffe / the & kage. 

 

Spar Portoen betal dit kontingent denne dag: 

Enkelt medlem: 200,-kr

Par          300,-kr

Pensionist & junior 125,-kr

 

Med venlig hils en og på gensyn d.  16 - 6 -20 2 1

 

Bestyrelsen Fjordhesten Bornholm

Regnskab 2019

Generalforsamling


...................................................

Referat af Fjordhesten Bornholms Generalforsamling af holdt d. 26 – 2 – 2019 


Punkt 1: Valg af dirigent = Jesper Madsen

Punkt 2: Valg af 2 stemmetællere = Anette + Bente

Punkt 3: Bestyrelsens beretning v/ formanden = se beretningen under fanen.

Punkt 4: Regnskab v/ kassereren = Godkendt med overskud

Punkt 5: Indkomne forslag (skal være formanden i hænde d.12-2-2019) = Ingen

Punkt 6: Valg af bestyrelse, på valg er:

Arne Sommer (modtager ikke genvalg) = Lara Fick blev valgt til Bestyrelsen

Jan Pedersen (modtager genvalg) = Genvalgt

Bestyrelsessuppleant Laila Koefoed = Genvalgt

Revisor Anette AndersenGenvalgt

Revisorsuppleant Eigil JensenGenvalgt

Fanebærer Majken BørnerGenvalgt

Fanevagt Heike PedersenGenvalgt

Aktivitetsudvalg:

Maiken BørnerGenvalgt

Sabrina Holm SørensenGenvalgt

Alice Sommer = Genvalgt

Randi Madsen Tilvalgt til aktivitetsudvalget 

Bladredaktør Sabrina Holm Sørensen = Genvalgt


Punkt 7: Aktivitetsplan 2019 = se opdateret plan 

Punkt 8: Eventuelt = Arne Sommer Takker af for sine 30 år på Formandsposten. Lover samtidig at han vil stå til rådighed med sine 30 års erfaring og viden....


____________________________________________________- 

   Fjordhesten Bornholm Afholdt Generalforsamling Tirsdag d. 20/2-18  

Jesper blev valgt til Dirigent

      

Stemmetællere blev Anette og Sabrina    


Bestyrelsens beretning v/Formanden Arne Sommer blev godkendt (se beretningen) 

       

Regnskab V/Kasseren Randi Madsen blev godkendt uden bemærkninger - der opfordres til at anvende foreningshingsten noget mere....

     

Indkomne forslag - der var ingen!!

               

Valg til Bestyrelsen - Alle genvalgt uden mod-kandidater!

         Lotte Holm Petersen

         Randi Madsen

         Maiken Børner     

         Bestyrelsessupl - Laila Kofoed          

Resten af posterne:  

         Revisor - Bente Finne

         Revisor spl - Eigil Jensen (nyvalgt)      

         Fanebærer - Maiken Børner

         Fanevagt - Heike Pedersen

         Aktivitetsudvalget

         Maiken Børner,

         Sabrina H. Sørensen     

         Alice Sommer

         Emma Holmegaard

         Bladredaktør - Sabrina Holm Sørensen

Aktivitetsplan 2018 (se Fanen) 

              

Evt. Randi fortalte om sin deltagelse i Fjordhesten Danmarks kurser i Fjordhestens ABC, hun har lige været afsted på Modul 1, skal på modul 2 i Marts. Et rigtig interessant kursus, der anbefales til foreningens medlemmer.... 

         


__________________________________________