Generalforsamling

Generalforsamling

       Fjordhesten Bornholm Afholder Generalforsamling Tirsdag d. 20/2-18 kl. 19.30 

Punkt 1 / Valg af Dirigent:  

      

Punkt 2 / Valg af 2 stemmetællere:


Punkt 3 / Bestyrelsens beretning v/Formanden Arne Sommer.

       

Punkt 4 / Regnskab V/Kasseren Randi Madsen.

     

Punkt 5 / Indkomne forslag:

               

Punkt 6 / Valg til Bestyrelsen

         Lotte Holm Petersen

         Randi Madsen

         Maiken Børner     

         Bestyrelsessupl - Laila Kofoed          

  

         Revisor - Bente Finne

         Revisor spl - Emma Holmegaard      

         Fanebærer - Maiken Børner

         Fanevagt - Heike Pedersen

         Aktivitetsudvalget

         Maiken Børner,

         Sabrina H. Sørensen     

         Alice Sommer

         Emma Holmegaard

         Bladredaktør - Sabrina Holm Sørensen

Punkt 7 / Aktivitetsplan 2018

              

Punkt 8 / Evt.

         


__________________________________________